عنوان بخش تمرینات عنوان بخش تمرینات

« سن سی » دارای رتبه ی (دان چهار) اعطا شده توسط فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. ایشان در حال حاضر مربی باشگاه کاراته بانک سپه بوده و داوری در مسابقات «لیگ کشوری و آسیایی» را به عهده دارد. او متولد سال 1358 است و از سن 9 سالگی (سال 1367 ) به فراگیری هنر و ورزش کاراته پرداخته است. سپس از سن 12 سالگی زیر نظر «شیهان» مصطفی پاشایی کاراته را با سبک شیتوریو آغاز کرد و همواره خود را مدیون ایشان می داند. رشته ی شیتوریو را تا مربیگری و داوری رسمی سازمان تربیت بدنی کشور ادامه داد و موفق به اخذ کمربند مشکی دان 4 گردید.

  • عنوان بخش اول عنوان بخش اول

    « سن سی » دارای رتبه ی (دان چهار) اعطا شده توسط فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. ایشان در حال حاضر مربی باشگاه کاراته بانک سپه بوده و داوری در مسابقات «لیگ کشوری و آسیایی» را به عهده دارد.

  • عنوان بخش اول عنوان بخش اول

    « سن سی » دارای رتبه ی (دان چهار) اعطا شده توسط فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. ایشان در حال حاضر مربی باشگاه کاراته بانک سپه بوده و داوری در مسابقات «لیگ کشوری و آسیایی» را به عهده دارد.

  • عنوان بخش اول عنوان بخش اول

    « سن سی » دارای رتبه ی (دان چهار) اعطا شده توسط فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. ایشان در حال حاضر مربی باشگاه کاراته بانک سپه بوده و داوری در مسابقات «لیگ کشوری و آسیایی» را به عهده دارد.

عضلات به کار گرفته شده در حرکت